Organizacijų valdymo pakeitimai

Bendraudami su pačia veiksniausia, organizuočiausia ir demokratiškiausia Lietuvoje DNSB “Užkalnis”, pagal jų poreikius atnaujinome organizacijoms skirtą funkcionalumą. Čia aprašysime pagrindinius padarytus pakeitimus.

Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl organizacijoms verta naudotis Lietuva 2.0 – galimybė internetu organizauoti juridinę galią turinčius elektroninius balsavimus, įtraukiant į tai visus organizacijos narius, valdybos narius ar dalininkus. Kad visas balsavimo procesas būtų išbaigtas, reikalingas dokumentas, patvirtinantis balsavimo rezultatus – rezultatus laikyti vien mūsų portale gali pasirodyti ne pakankamai patikima. Todėl sukūrėme galimybę pasibaigus organizacijos balsavimui suformuoti balsavimo ataskaitą. Šis dokumentas yra pasirašytas el. parašu, taigi, už jo turinį mes garantuojame. Šį dokumentą el. būdu pasirašius organizacijos vadovui, jis tampa oficialiu dokumentu, turinčiu tokią pačią galią, kaip popieriniai susirinkimų protokolai ar kiti dokumentai, skirtumas tik toks, kad mūsų atveju visai nereikia organizuoti susirinkimo, tikėtis, kad į jį susirinks reikiamas skaičius organizacijos narių, skirti susirinkimo sekretoriaus, kuris turėtų pats pildyti ataskaitą ir pan. Kiekvienas savo nuomonę gali pareikšti jam patogiu metu, sugaišdamas tam vos kelias minutes. Tikimės, kad šį modernų sprendimų priėmimo būdą atras ir savo veikloje ims naudoti vis daugiau organizacijų.

Organizacijose, kur balsuojančiųjų skaičius yra ribotas, o sprendimo priėmimui reikalingas kvorumas, akivaizdus yra poreikis galimybei susilaikyti. Šią galimybę sukūrėme visiems balsavimams – jo autorius, kurdamas ar redaguodamas balsavimą, turi galimybę pažymėti, ar šiuo klausimu leidžiama susilaikyti, ar ne. Organizacijose pagal nutylėjimą leidžiama susilaikyti, viešuose balsavimuose – neleidžiama.

Kadangi balsavimų pagrindinė paskirtis yra leisti piliečiams pareikšti nuomonę valdžios svarstomais klausimais, trumpas sudėtingo klausimo aprašymas “žmonių kalba” yra pakankamai kūrybinis darbas, prie kurio lig šiol buvo leidžiama prisidėti bet kam. Organizacijose gi balsavimai turi kiek kitokį pobūdį – tai yra realių sprendimų priėmimo būdas, ir šiuo atveju bet kokie aprašymo pakeitimai iki tol surinktus balsus padaro negaliojančiais. Todėl atsirado galimybė balsavimo autoriui pažymėti, ar leidžiama aprašymą redaguoti bet kam, ar tai gali daryti tik atsakingi asmenys. Šis nustatymas taip pat galioja ir viešuose balsavimuose, tik organizacijose pagal nutylėjimą kitiems redaguoti aprašymų neleidžiama, o viešuose – leidžiama.

Kuo daugiau narių turi organizacija, tuo sudėtingesnis yra atsakomybių valdymas. Iš pradžių laikėmės demokratijos principų, priimdami, kad visi organizacijos nariai yra lygūs ir patys žino, ką jiem galima daryti, ką ne. Tačiau daugėjant narių skaičiui, tokia demokratija artėja link anarchijos, todėl sukūrėme organizacijos narių roles: Narys, Autorius (pavadinimas gali keistis, siūlymai?) ir Administratorius:

  • Administratorius gali redaguoti organizacijos informaciją ir kviesti/tvirtinti naujus narius bei viską, ką gali Autorius.
  • Autorius gali viską, ką Narys, bei pasisakyti, teikti viešus sumanymus, balsavimus organizacijos vardu, paviešinti vidinius organizacijos sumanymus.
  • Narys gali kurti organizacijos vidinius balsavimus, sumanymus, reikšti nuomonę, komentuoti, dalyvauti projektuose ir visa kitą, ką galėjo iki šiol ir kas nepaminėta prie kitų dviejų rolių funkcijų

Narystė kai kuriose organizacijose gali atskleisti tam tikrą informaciją, kurios asmuo nenorėtų viešinti. Pavyzdžiui, narystė DNSB neša informaciją apie asmens gyvenamąją vietą. Todėl buvo sukurta galimybė kiekvienam pasirinkti, ar jis bus viešai rodomas prie organizacijos narių, ar ne.

Nuo šiol yra fiksuojamas ir atsistojus ant organizacijos nario užvedus pelę rodomas asmuo, pridėjęs, pakvietęs ar patvirtinęs šį narį. Tokiu būdu tvirtintojas prisiima atsakomybę už tai, kad organizacijose neatsirastų nepageidaujamų narių.

Tuo pačiu šiek tiek pakeitėm, kaip yra tarpusavyje susiejami sumanymai ir balsavimai – nuo šiol tai gali padaryti ne tik įrašo autorius, bet ir bet kuris registruotas Lietuva 2.0 narys, galintis matyti šį įrašą.

Tikimės, kad šie atnaujinimai pasitarnaus ne tik DNSB “Užkalnis”, bet ir paragins imti vykdyti veiklą Lietuva 2.0 dar daugiau organizacijų.

Jeigu kyla klausimų ar nerandate čia aprašytų funkcijų, rašykite adresu info@lietuva2.lt.

One thought on “Organizacijų valdymo pakeitimai

Leave a Reply to Pliadisfoto Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *