Category Archives: Lietuva 2.0

Lietuva 2.0 užsidaro

Lietuva 2.0 prototipas startavo 2011 m. sausio mėn. 2020 m. sausio mėn. Lietuva 2.0 užsidaro. Prieš 9 metus startavome kupini jaunatviško entuziazmo ir tikėjimo, kad Lietuvai reikalingas tiesioginės el. demokratijos įrankis, ir mes padarėm, ką galėjom, kad tokį įrankį visuomenei suteiktume. Buvo visko, ir nedidelių, ir rimtesnių pasiekimų, bet to, ko tikėjomės startuodami šį projektą, įgyvendinti nepavyko.

Pirmąjį Lietuvoje ir galimai pasaulyje tiesioginės el. demokratijos tinklapį uždarome nusiteikę pozityviai – komandai buvo labai įdomu tuo užsiimti, daug išmokom, supratom, stipriai patobulėjom, iš Jūsų išgirdom daug daugiau gerų žodžių, negu blogų. Mūsų sąskaitoje dar yra likę per tapatybės patvirtinimus surinkti Jūsų pinigai, todėl 2020 metais dar dirbsime tam, kad pamėgintume Lietva 2.0 idėją trasformuoti taip, kad pasiektume kiek įmanoma didesnį visuomenės poveikį valdantiesiems. Jau svarstėm bei bandėm pasitikrinti keletą idėjų, tarp kurių el. demokratijos platformos partijoms sukūrimas, sutelktinio finansavimo (crowd-funding) platformos visuomeniniams tikslams sukūrimas ir pan., tačiau tarp šių idėjų neradom tokios, kurią pajėgtume įgyvendinti savo jėgomis, o finansavimo gauti kol kas taip pat nepavyko.

2020 metais dar saugosime ir Lietuva 2.0 duomenis, jeigu prireiktų, per šiuos metus dar turėtume ir galimybę atstatyti portalą į buvusią būseną. Pasibaigus šiems metams, visi duomenys bus sunaikinti be galimybės juos atstatyti.

Jeigu Jūs esate organizacija, užsiimanti veikla, kuriai galėtų būti naudingi mūsų į visuomenės įgalinimą orientuoti technologiniai sprendimai, irba turite pasiūlymų, kaip ir su kuo galėtume sėkmingai bendradarbiauti, irba iš kokių šaltinių gauti finansavimą tokiai veiklai, rašykite adresu info@lietuva2.lt, ir galbūt rasime, apie ką pasikalbėti.

Jeigu esate aktyvus, pilietiškas asmuo, turintis arba norintis įgyti darbo su valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis patirties ir manantis, kad galite prikelti Lietuva 2.0 naujam gyvenimui, rašykite adresu info@lietuva2.lt, galbūt su nauju vadovu mums seksis kur kas geriau.

Kol kas tiek, ačiū visiems, kurie buvote su mumis ir palaikėte mus, buvo gera būti kartu!

2013 m. ataskaita

2013 m. buvo Lietuva 2.0 viešo starto metai. Turėjome pasiruošę marketingo planą ir strategiją, kuriuos stengėmės įgyvendinti. Štai, kokius rezultatus turime pasibaigus 2013 m.:

 • Per visus 2013 m. mus aplankė 74,476 unikalūs lankytojai;
 • Metų pradžioje turėjome 556 registruotus naudotojus, iš kurių patvirtinusių el. paštą ir pasirašiusių manifestą – 312. Metų pabaigoje turime 4375 naudotojus, iš kurių 3366 – pasirašę manifestą, o 655 – patvirtinę tapatybę. Kitaip tariant, naudotojų skaičius išaugo apie 10 kartų. Jeigu ateinančiais metais augimo tempai nesulėtės, metų pabaigoje galime tikėtis pasiekti pirmąjį svarbų tikslą – 50 000 registruotų naudotojų;
 • Parašus rinkome dviems oficialioms, VRK registruotoms iniciatyvoms: PIliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimui ir Referendumui dėl konstitucijos pakeitimo surengti;
 • Renkant parašus pirmajai iniciatyvai portalą aplankė 13,412 unikalių lankytojų. Plačiau apie pirmąjį blyną čia;
 • Renkant parašus referendumui, portalą aplankė 51,369 unikalių lankytojų, iš kurių 7393 pasirašė el. parašu. Kitaip tariant, pasirašė beveik 15% apsilankiusiųjų, kas yra pakankamai neblogas rodiklis, turint omeny, kad pasirašymo puslapį aktyviai lankė ir tie referendumo entuziastai, kurie patys rinko parašus arba jau seniau buvo pasirašę parašų rinkimo lapuose;
 • VRK įskaitė visus elektroninius parašus, tuo tarpu kai atmetė arba nedidelių trūkumų rado maždaug 10% popieriuje surinktų parašų. Matome, kad elektroniniai parašai, priešingai iniciatorių nuogastavimams, yra gerokai patikimesni, nei “popieriniai”;
 • Buvo pralaužti ledai bendradarbiaujant su el. valdžios vartais. Nors sutartis su IVPK, valdančia portalą epaslaugos.lt, ir buvo terminuota, turint omenyje, kad el. parašai buvo surinkti sklandžiai ir niekas negavo jokių nusiskundimų, tikimės 2014 m. pasirašyti neterminuotą sutartį ir gauti nuolatinę prieigą prie šio visus įmanomus tapatybės patvirtinimo būdus apimančiu portalu. Tai padarius, nebeliks jokių tapatybės patvirtinimų bankiniais pervedimais ir naudojimasis portalu bus visiškai nemokamas!
 • Siekdami geresnio pilietinę visuomenę kuriančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, įsitraukėme į (bent kol kas) neformalios Pilietinių organizacijų grupės veiklą. Šios grupės susitikimuose dalyvavo Pilietinės visuomenės institutas, Mes Darom, Baltosios pirštinės, Transparency International Lietuvos skyrius, Kurk Lietuvai, NVO avilys, kviečiamos jungtis ir kitos organizacijos, savo tiksluose, vizijose ir misijose turinčios žodį “pilietiškumas”;
 • Pirmuoju bendru šios Pilietinių organizacijų grupės uždaviniu išsikėlėm Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvą palengvinančio įstatymo priėmimą Seime;
 • Šį įstatymo projektą derinom su VRK bei Liberalų, TSLKD bei socialdemokratų frakcijomis Seime, ko pasekoje jis gerokai pasikeitė nuo to, kuriam rinkom piliečių parašus, tačiau džiugu, kad pasikeitimai – tik į gerą!
 • Gavom 33272,71 lt paramos, iš kurios apie 14000 lt liko ateinantiems metams. Širdingai dėkojame didžiausiems mūsų rėmėjams – VšĮ “Laimės buveinė” bei UAB Blue Bridge Baltic bei visiems, nepagailėjusiems lito, o kartais ir viso šimto, už tapatybės patvirtinimą arba tiesiog iš geros valios. Taip pat dėkojame tiems, kurie skyrė mums savo 2% pajamų mokesčio, iš kurio gavome kiek daugiau nei 2000 lt;
 • Didžiąją dalį 2013 išlaidų sudarė serverių nuoma bei reklaminio klipuko transliacija TV eteryje. Visos mūsų sąskaitos operacijos viešai prieinamos čia;
 • Sukūrėme du puikius filmukus: vieną – pristatomąjį, kitą – reklaminį. Už abu filmukus lenkiame galvas ir širdingai dėkojame mūsų draugams asociacijai Animacijos Laboratorija!
 • Dalyvavome Antikorupcijos švietimo centro organizuotoje konferencijoje “Mokinių balsas”, kur pristatėme Lietuva 2.0 ir paraginome jaunąją kartą būti pilietiškais;
 • Rašėme projektą pagal nvoprograma.lt programą, kuris buvo atmestas dėl to, kad mes tariamai kuriame ne dialogą tarp piliečių ir valdžios atstovų, o sistemą, skirtą šiam dialogui kurti. Emocijos jau atslūgę, tai nuo šio sprendimo komentarų susilaikysime;
 • Pradėjome bendradarbiauti su marketingo ekspertais, kuriems padedant tikimės tapti svarbia kandidatų bendravimo su rinkėjais priemone per 2014 m. Prezidento bei Europos Parlamento rinkimus.

El. parašai, bankai, tapatybės patvirtinimas – kodėl viskas taip sudėtinga?

Jeigu Jums kyla klausimų, kodėl Lietuva 2.0 reikia patvirtinti tapatybę gan sudėtingais būdais, prieinamais ne kiekvienam Lietuvos piliečiui, nenusiminkite – Jūs nesate vienas. Tokių klausimų gauname gan nemažai, todėl dabar pasistengsime viską paaiškinti.

VRK, atsakydama į paklausimą dėl leidimo rinkti piliečių parašus elektroniniu būdu (atsakymas čia), pažymėjo, kad “piliečio parama siūlomam įstatymo projektui turi būti išreikšta pasirašant saugiu elektroniniu parašu (Elektroninio parašo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis)”. Pabandysime paaiškinti, kaip dabartinės Lietuva 2.0 priemonės atitinka saugaus el. parašo reikalavimus, ir kodėl jų neatitiktų kitokios priemonės:

 • Saugus el. parašas turi būti vienareikšmiškai identifikuoti pasirašantį asmenį. Vienareikšmiškai Lietuvos pilietį identifikuoja tik jo asmens kodas. Kitose svetainėse jums kartais yra leidžiama “pasirašyti” nurodant tik savo el. pašto adresą, taigi, kyla suprantamas klausimas, kodėl čia to neužtenka. Taip yra todėl, kad kiekvienas pilietis gali turėti neribotą kiekį el. pašto dėžučių, todėl el. pašto adreso reikalavimas neužtikrina jokio unikalumo.
 • “Gerai, tai kodėl tuomet negalima paprastuoju būdu nurodyti savo asmens kodo?” – paklausite Jūs. Šis klausimas ypač aktualus ne Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, neturintiems nei el. parašo, nei el. bankininkystės, nei galimybės juos įsigyti. Į šį klausimą atsako kitas saugaus el. parašo reikalavimas: saugus el. parašas turi būti sukurtas priemonėmis, kurias pasirašantis asmuo gali tvarkyti tik savo valia. Faktas, kad Jūsų asmens kodą žinote ne Jūs vienas – piliečių duomenų bazės su visais jų asmens kodais yra prieinamos ne vienos valstybinės institucijos (IT) specialistams, Jūsų asmens kodą mato bankų darbuotojai, prekybininkai, kurių lojalumo korteles naudojate, ir pan. Taigi, įsivaizduokite situaciją, kai piktasis gnomas, susigalvojęs įstatymo projektą, leidžiantį legaliai grobti apatinius, pasinaudodamas savo turima asmens kodų duomenų baze, tokiu atveju galėtų pats vienas inicijuoti šį įstatymą, o patikrinti rezultatus būtų pakankamai sunku (VRK turėtų siuntinėti užklausimus idant įsitikintų, ar tikrai pilietis pasirašė tą įstatymą ar pan.). Tuo tarpu el. bankininkystės ir el. parašo priemones valdote Jūs ir tik Jūs – jokios duomenų bazės, kuriomis butų galima piktavališkai pasinaudoti, neegzistuoja, ir tik šios priemonės tenkina saugiam el. parašui keliamus reikalavimus.
 • “Yra toks dalykas, kaip Europos piliečių iniciatyva – ten irgi galima rinkti el. parašus, ir pakanka asmens kodo, ir juridinę galią turi” – pareikš labiau išmanantys. Iš tiesų,Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatorių vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktų pritarimo pareiškimų tikrinimio tvarkos apraše yra pažymėta, kad “pritarimo pareiškimus atitinkančius popierinį pareiškimą, pasirašytus elektroniniu būdu naudojant saugų elektroninį parašą, kaip apibrėžta Elektroninio parašo įstatyme <..> ir ES direktyvoje 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos”. Abu šie dokumentai saugų el. parašą apibrėžia vienodai, iš to kyla klausimų, kokiu pagrindu bus užskaitomi paprastuoju būdu pateikti ir el. parašu nepasirašyti asmens duomenys.  Šiuo klausimu susisiekėm su Z. Vaigausku, jo teigimu, šios direktyvos kol kas nėra laikomasi, nes viskas dar yra nauja, ir kol neįvyko balsų klastojimo precedentų, pasitikėjimo lygis yra užkeltas pakankamai aukštai. Procesams įsibėgėjus, Jo nuomone, ši tvarka turėtų keistis. Tuo tarpu Lietuvoje jau yra užfiksuota popierinių parašų klastojimo atvejų, todėl pasitikėjimo mažiau, o reikalavimai – didesni. Taigi, mūsų išvada tokia – ES iniciatyvoms surinktus el. parašus būtų galima lengvai užginčyt teismuose, tačiau su sąlyga, kad iniciatyva yra tik rekomendacinė ir neprivalo būti priimta, tikimasi, kad niekam nekils noro ginčytis, todėl galima direktyvos ir nesilaikyti. Tiesa, priėmus mūsų siūlomus Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimus, būtų galima dirbti prie to, kad atsirastų galimybė ir LR įstatymus inicijuoti paprasčiausiai pateikiant asmens kodą – įstatymas tai leistų.
 • Viskas aišku, bet kodėl tuomet aš visą gyvenimą pasirašinėjau peticijas, nurodydamas tik el. pašto adresą, ir to pilnai pakako? Taip yra todėl, kad peticiją teikti gali kad ir vienas pilietis, o parašai peticijoms renkami tik tam, kad ji gautų didesnį svorį. Tokie parašai, kokius yra įprasta rinkti peticijoms, neturi jokios juridinės galios – peticija yra nagrinėjama taip, lyg būtų pateikta vieno asmens. Ir iš tiesų, įvertinus aukščiau aprašytus argumentus, tampa akivaizdu, kad visus tuos parašus gali pateikti kad ir vienas žmogus, o šiuo atveju tam net nereikalinga piliečių duomenų bazė – vardų, pavardžių ir el. pašto adresų galima prisigalvoti, kokių tik norisi ir kiek tik norisi. Natūralu, kad nei peticijų komisija, nei kas nors kitas, nesiims nagrinėti, kuri dalis iš šių parašų yra tikri – peticiją šiaip ar taip privaloma nagrinėti, nepriklausomai nuo pareiškėjų skaičiaus.

Tuo tarpu piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos atveju Seimas privalo imtis veiksmų tik tuo atveju, kai yra surinktas tam tikras kiekis piliečių parašų. Todėl yra būtina užtikrinti, kad tie parašai būtų “tikri”. Lietuva 2.0 peticijų, atvirų laiškų ir kitais įstatymais nereglamentuotais atvejais lyg ir būtų galimybė leisti pasirašyti paprastesniais būdais, tačiau tokiu atveju tie parašai taip pat būtų beverčiai. O norint, kad valdžios atstovams nekiltų klausimų ir jie neturėtų argumentų neatsižvelgti į visuomenės nuomonę, parašai turi būti tikri.

Taigi, kviečiame neatsilikti nuo progreso ir įsigyti tinkamas priemones, kuriomis pasinaudoti ateityje bus vis daugiau galimybių. Jau dabar įsigiję (mob.) el. parašą juo galėsite prisijungti prie el. bankininkystės, el. valdžios vartų, pasirašinėti el. dokumentus ir pan., o ateityje el. parašu paremtų galimybių tik daugės (pvz. el. balsavimas, jeigu toks būtų įteisintas, taip pat reikalautų el. parašo). Taigi, piliečius, gyvenančius užsienyje, raginame aplankyti Lietuvą ir įsigyti priemones, leidžiančias realizuoti visas Jūsų, kaip Lietuvos piliečio, teises.

Apie Web 2.0

Gūdžiais praeito amžiaus laikais, kai Jūs, kaip ir mes, geriausiu atveju galėjote tik pasvajoti apie Pentium kompiuterį, o 200 milijonų operacijų per sekundę atrodė kaip protu nesuvokiamas skaičiavimo greitis, pirmuosius savo gyvavimo metus skaičiavo ir lietuviškasis internetas. Tais laikais nebuvo ne tik galimybės kurti dinaminius tinklapius, bet net ir priemonių, skirtų kurti statiniams tinklapiams – tai reikėjo daryti naudojant teksto redaktorius. Natūralu, kad tokiomis sąlygomis internetas buvo stipriai kitoks, nei jį suvokiame šiandien – jo turinį galėjo kurti tik profesionalūs entuziastai, ir tam reikėjo ganėtinai nemažai specifinių žinių. Informacijos vienkryptiškumas yra pagrindinis Web 1.0 požymis – tinklapio turinį kuria tik jo administratoriai, o Jūs negalite nieko daugiau, kaip jų publikuojamą informaciją skaityti.
Technologijos turi išskirtinę itin greitos evoliucijos savybę – įžengus į naują tūkstantmetį, situacija atrodė jau gerokai kitokia. Atsirado galimybė bet kuriam interneto naudotojui teikti grįžtamąjį ryšį – rašyti komentarus ir kitaip prisidėti kuriant žiniatinklio turinį. Interneto evoliucija iš pirmosios versijos į versiją 2.0 užtruko apytiksliai 10 metų – palyginus su valstybėmis, kuriose tokie pokyčiai vyksta vos kas kelis šimtmečius, tai iš tiesų neįtikėtini tempai.
Interneto perėjimo į versiją 2.0 ribą geriausiai žymi socialinių tinklų, kurie geriausiai įkūnija Web 2.0 paradigmą, atsiradimas: svetainės administratoriai jo turiniui įtakos praktiškai neturi, socialinio tinklo turinys – tai jo naudotojų reikalas.
Kitas svarbus Web 2.0 požymis – personalizuotas informacijos pateikimas. Kiekvienas internautas turi visą eilę priemonių, kaip prenumeruoti jam įdomų turinį, o socialiniuose tinkluose kiekvienas naudotojas apskritai mato skirtingą informaciją.

.

Suprantama, kad atsiradus naujoms galimybėms, jomis imta sparčiai naudotis. Web 2.0 sąvoka išsiplėtė į visą eilę susijusių, labiau specifinių sąvokų: Žiniasklaida 2.0, Reklama 2.0, Mokslas 2.0 ir.. Demokartija 2.0. Naujosios Demokratijos 2.0, vadinamosios Netokratijos (internetas + demokratija), Tinklokratijos, ar net Omnikratijos apraiškų pasaulyje randasi vis daugiau – naudojantis jau egzistuojančiais soc. tinklais organizuojamos arabiškosios revoliucijos, Islandijoje wiki principu perrašoma konstitucija, latviai, suomiai ir kitų ES valstybių piliečiai internetu inicijuoja įstatymus ir pan. O ką gi turime Lietuvoje? Lietuvoje – vis dar Demokraija 1.0, kur “turinį” kuria tik “administratoriai”, o piliečiams jis pateikiamas read-only režimu.

Lietuva 2.0 pristatymas

Šis straipsnis skirtas Tau, aktyvus internetų gyventojau, tinklaraštininke, savųjų pasekėjų autoritete. Imkie jį ir skaitykie, o perskaitęs – tapk Lietuva 2.0 bendruomenės vedliu.

Čia rasi pasakojimą apie naujo socialinio tinklo atsiradimo priežastis ir pasekmes, ir Tave ištiks nušvitimas, Tu suprasi, kaip patsai, veikdamas tą patį, ką veikei iki šiol, gali daug ženkliau nei bet kada prisidėti prie savo šalies pažangos.

Susipažinti su Lietuva 2.0, kaip pilietinių iniciatyvų platforma, galite čia:

Kam skirta Lietuva 2.0?

Lietuva 2.0 nėra skirta visiems. Šis soc. tinklas – tik visuomeniškai aktyviems, sąmoningiems žmonėms, jaučiantiems vidinį poreikį „veikti“, savo pastangomis prisidėti kuriant Lietuvą ir įsitraukti į valstybės gyvenimą. Šis portalas yra skirtas Tau, jeigu Tu:

 1. Esi aktyvus „internautas“, rašantis tinklaraštį arba turintis nemažai „pasekėjų“ soc. tinkluose, jeigu turi nuomonę bene visais Tau įdomiais klausimais ir visada atsiranda tą nuomonę palaikančių – mums reikia Tavęs! Naudok Lietuva 2.0 taip, kaip ir kitus soc. tinklus – kelk nuorodas į savo straipsnius, viešai reikšk savo nuomonę ir nustebsi pamatęs, kaip Tavo pastangos tampa reikšmingų pokyčių Lietuvoje pradžia.
 2. Esi jaunas  politikas, norintis, kad tave išgirstų, norintis keisti padėtį Lietuvoje, tikintis, kad pažangai tereikia tik politinės valios, bet nežinai, kaip žengti pirmuosius žingsnius. Supranti, kad Tavęs laukia ilgas kelias iki Tavo partijos sąrašo viršaus, o kol tai atsitiks, neišvengiamai susidursi su realybe ir tavo entuziazmas nuslūgs. Lietuva 2.0 – dirva Tau, čia būsi išgirstas, Tavo pasiūlymai bus įgyvendinti, o Tu pats būsi išrinktas daug greičiau nei tai pavyktų padaryti veikiant įprastais būdais.
 3. Esi jau prasimušęs politikas, tačiau Tavo genialios idėjos stringa biurokratijos pinklėse. Posakis „trūksta politinės valios“ yra Tau taip gerai pažįstamas.. Lietuva 2.0 – būtent ta vieta, kur gali jas ištraukti iš stalčiaus, pristatyti visuomenei ir šios padedamas įgyvendinti šaliai taip reikalingus pokyčius – dėl to daug greičiau nei tikėjaisi kandidatuoti į aukščiausius postus valstybėje.
 4. Esi savo srities specialistas, ir politika Tavęs nedomina, tačiau soc. tinkluose seki ne vieną aukščiau aprašytą asmenį, skaitai jų tinklaraščius, mielai įsitrauki į diskusijas su jais ir pasidalini savo tiek ekspertine, tiek diletantiška nuomone, nes Tau paprasčiausiai rūpi. Esi užsitikrinęs pragyvenimo šaltinį, gauni pakankamai pajamų,  Lietuvoje Tau gyventi gera, tad neketini nei emigruoti, nei skųstis gyvenimu. Nori, kad tokių žmonių kaip Tu Lietuvoje būtų kuo daugiau, kad su senais savo draugais galėtum išvažiuot ne tik prie ežero, bet ir į Jamaiką? Valstybė – tai Tu, todėl skirk bent mažą dalelę savo entuziazmo ir energijos savo šaliai, ir netruksi pastebėti, kaip galinčių sau leisti su Tavimi keliauti į Jamaiką randasi vis daugiau.
 5. Esi viskuo nepatenkintas, Lietuva nusivylęs, nuolat kaltini aplinką, tačiau viduje girdi balsą, šaukiantį apie neišnaudotas galimybes ir sustojusį asmeninį tobulėjimą? Dėl nesėkmingo gyvenimo ir, be abejo, nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių savo vidinio potencialo išnaudoti neturi galimybių? Taip, čia vieta ir Tau. Tark sau, kad viskas yra įmanoma, pasidalink savo problemomis su kitais ir pamatysi, kaip bendruomenė randa jų sprendimo būdus arba nukreipia Tave teisingu keliu! O galbūt su tokiomis pačiomis problemomis susiduria ir daugybė kitų Tau visai nepažįstamų žmonių? Jūs bendromis jėgomis tikrai galite visiems laikams pakeisti savo gyvenimus!
 6. Esi Lietuvos pilietis, negalintis priskirti savęs nė vienai iš aukščiau išvardintų kategorijų, tačiau norėtum patekti į kurią nors iš jų arba tiesiog jauti poreikį veikti – ateik, ir būtinai atrasi čia ką nors sau!

Tikime, kad Lietuvoje yra pakankamai tokių žmonių ir jie, sutelkę savo protus gali paversti Lietuvą lydere, į kurią lygiuotųsi visas pasaulis. Taip, optimizmas ir idealizmas tikrai nėra mums svetimas, tikimės, kad mūsų užsidegimas įkvėps Lietuva 2.0 bendruomenę siekti didelių tikslų, ir visi kartu sukursime tokią Lietuvą, kokią norime matyti!

Apie Web 2.0

Apie interneto evoliuciją iš vienkrypčio informacijos šaltinio į interaktyvų, personalizuotą darinį skaitykite čia.

Kodėl Lietuva 2.0?

Įvertinus, kaip internetas išsivystė į visų jo naudotojų kuriamą gyvą organizmą, aiškėja analogiškos visos valstybės raidos galimybės. Pats demokratijos apibrėžimas apima dalykus, būdingus 2.0 paradigmai: demokratinės valstybės turinį turėtų kurti kiekvienas jos pilietis. Deja, tikrosios demokratijos apraiškų būta turbūt tik Atėnuose, kur visateisių piliečių, tarp kurių nepatenka moterys ir vergai, skaičius buvo pakankamai ribotas. Dabartinė demokratija apsiriboja tuo, kad piliečiai turi teisę išsirinkti savo administratorius, kuriems deleguoja valstybės turinio kūrimo teisę. Tai pakankamai logiška ir normalu tol, kol tokio turinio kūrimas reikalauja specifinių žinių, kurių ne šios srities specialistams vienareikšmiškai trūksta. Tačiau pasižiūrėkime, ką šiandien turime – administratoriais išsirenkame tokius, kurie teksto redaktorium ne visada net paprastą tekstą sugebėtų surinkti be klaidų, jau nekalbant apie HTML ar kitas specifines žinias. Tuo tarpu eiliniai sąmoningi piliečiai, pasinaudodami socialiniais tinklais, įvertindami savo draugų, pažįstamų, visuomenės autoritetų nuomones ir argumentus, dažnai kuo puikiausiai įvaldo ne tik HTML, bet ir CSS, Javascript  ir net serverio tvarkymo niuansus. Tad kodėl manoma, kad valstybės valdymas – ne jų reikalas?

O kas atsitiktų, jeigu sąlygos valstybėje pasikeistų? Panašiai kaip pasikeitė internete. Jeigu atsirastų priemonės, leidžiančios kiekvienam piliečiui minimaliomis pastangomis ir patogiomis priemonėmis prisidėti prie valstybės turinio kūrimo?

Dar vienas socialinis tinklas?

“Jeigu pasaulis kinta naudojantis egzistuojančiais socialiniais tinklais, kam mums reikalingas dar vienas?” – paklausite Jūs. Kodėl negalime to paties pasiekti paprastesniais, visiems įprastais būdais? Iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio tai nėra akivaizdu, tačiau yra pakankamai svarių priežasčių:

 • Esami socialiniai tinklai yra orientuoti į pažintis ir „draugų ratus“, jų pagrindinis tikslas – leisti Jums palaikyti ryšį su Jūsų artimaisiais ir kitais svarbiais žmonėmis. Todėl natūralu, kad reta siena ar ratas apsieina be banalių įrašų ir „just for fun“, lengvos informacijos „apie nieką“, kuri vienus kaip tik ir laiko prisijungusius, o kitus – labai erzina.
 • Informacijos šiukšlynas. Daugėjant virtualių ir įsivaizduojamų draugų, daugėja ir pakvietimų  žaisti fermą ar panašių šiukšlių, ne kiekvienas sugebame viską tinkamai susitvarkyti. Ką daryti, jeigu Jūsų geriausias vaikystės draugas tą patį soc. tinklą naudoja visai kitiems tikslams nei Jūs? Jam tai – pramoga, o Jums – pagrindinis svarbios informacijos šaltinis arba darbo priemonė? Netekę kantrybės, kai kurie žmonės migruoja iš vieno soc. tinklo į kitą, kuriame bando atsakingiau rinktis “draugus”, tačiau galiausiai rezultatas vis tiek, greičiausiai, bus panašus, nes visų tinklų kūrimo principas yra iš esmės vienodas – orientuotas į pažintis, į skirtingus ir skirtingais dalykais besidominčius žmones.
 • Išsibarsčiusi informacija. Turbūt dauguma mūsų socialiniuose tinkluose tarp draugų ar sekamųjų turime mums asmeniškai nepažįstamų visuomenės veikėjų, kurių žinutės mums atstoja naujienų portalus, kurių nuomonę mes gerbiame ir mielai įsitraukiame į jų pradėtas diskusijas. Tačiau visos diskusijos pabirusios po atskiras šių visuomenės žadintojų “sienas”, tie patys klausimai yra dažnai gvildenami galybėje skirtingų vietų, o norint nepraleisti diskusijų dominančiomis temomis, tenka užsiprenumeruoti ir visas kitas nebūtinai Jus dominančias diskusijas. Kaip turėtumėte elgtis, norėdami sužinoti, kokios diskusijos kuriame nors soc. tinkle vyksta švietimo tema? Taip, dalį jų Jums įdėjus nemažai pastangų pavyks rasti, tačiau galbūt pačios genialiausios idėjos taip ir liks neatrastos.
 • Egzistuojantys socialiniai tinklai yra paremti momentinio pasitenkinimo efektu, lygiai kaip alkoholis, nikotinas ar narkotikai sukeliančiu priklausomybę. Turinys juose neturi ir neprivalo turėti išliekamosios vertės – svarbu, kad savo „dozę“ gautumėte čia ir dabar, vienu mygtuko paspaudimu. O kartu ir pats galėtumėte tapti „dyleriu“, suteikiančiu tą patį pasitenkinimą savo draugams. O po to iš karto viską pamirštate, nes Jūsų naujienų sraute kitą akimirką bus aktualūs jau visai kiti dalykai. Jeigu šiandien neprisijungsite ir nepatikrinsite naujienų, didelė tikimybė, kad kažką negrįžtamai praleisite, ir dėl šios netekties jausmo jausite psichologinį diskomfortą. Socialiniams tinklams tai labai paranku – taip jie priverčia Jus būti nuolatos prisijungusius, idant nepraleistumėte jokios svarbios informacijos. Tačiau Jums, Jūsų darbdaviui ir visiems kitiems dažnai tai reiškia paprasčiausią laiko švaistymą. Nenuostabu, kad vis daugiau žmonių bando riboti soc. tinklų naudojimą, kai kuriems netgi pavyksta ir „mesti“, nepaisant to, kad tokiu būdu kartu prarandama ir kažkiek tikrai svarbios informacijos.
 • Labai reta diskusija soc. tinkluose veda į realų, apčiuopiamą tikslą – jie paprasčiausiai nėra orientuoti į rezultatą. Geriausiu atveju gavęs įdomios informacijos Jūs patobulėjate asmeniškai, ir tai, be abejo, labai svarbu, tačiau į realų veiksmą visa tai išsirutulioja itin retai. Nepaisant to, kad gerų pavyzdžių mes tikrai turime (paimkime kad ir “baltųjų pirštinių” iniciatyvą), tačiau ir pastariesiems soc. tinklai yra tik komunikacijos priemonė, o ne pačios idėjos atsiradimo šaltinis.
 • Neprognozuojami atnaujinimai. Populiariausi soc. tinklai yra valdomi užsienio korporacijų, ir Jūs negalite turėti jokios įtakos tam, kuria kryptimi jie vystosi. Niekas Jūsų neklausia prieš įdiegdami atnaujinimus, o Jūsų pasipiktinimas, kai neberandate Jums įprastų funkcijų, į dangų neina. Tenka susitaikyti su viskuo, kas Jums yra primetama, nes kitokios išeities Jūs paprasčiausiai neturite.

Lietuva 2.0 išskirtinumas

Lietuva 2.0 – tai el. demokratijos socialinis tinklas, sukurtas įvertinant visus konkurentų trūkumus, ir paverčiantis juos privalumais. Akivaizdu, kad orientacija čia yra ne į draugus ir jų „pletkus“, o į visuomenei svarbius klausimus ir rezultatą. Skirtingai nei bet kur kitur, žmonės čia vienijami ne pagal realaus pasaulio pažintis, o pagal domėjimosi sritis, konkrečias idėjas ar valdžios sprendimus. Tokiu būdu kuriamos prielaidos atsirasti naujoms pažintims, smegenų šturmo būdu gimti puikioms idėjoms ir susiburti komandoms, kurios jas įgyvendintų. Čia ne vieta pramogoms ir juokeliams “apie nieką” – gera nuotaika, žinoma, labai laukiama, tačiau ji turi kažkur vesti, būti susijusi su valstybės gyvenimu arba tūlam nepažįstamajam parodyti šviesą, įkrėsti bent kiek proto. Esminiai Lietuva 2.0 konkurenciniai pranašumai:

 • Orientacija į rezultatą. Lietuva 2.0 yra suprojektuota taip, kad kiekviena Jūsų žinutė, pasisakymas ar įrašas vestų į rezultatą. Iš paprasčiausių pasisakymų gimsta sumanymai, sumanymai gali būti įgyvendinami naudojant mūsų projektų valdymo priemones arba tapti pilietine iniciatyva, kuri išvystyta virsta įstatymo projektu ir surinkus reikiamą el. parašų skaičių keliauja tiesiai valdžios atstovams į rankas. Valdžiai ėmus svarstyti mūsų pateiktą iniciatyvą ar bet kurį kitą visuomenei aktualų klausimą savo nuomonę UŽ ar PRIEŠ galime išreikšti ir mes patys, galime ją palyginti ją su savo atstovų sprendimu. Bet kuriuo atveju visi Jūsų veiksmai yra užprogramuoti būti prasmingais, o vienintelė taikli žinutė net ir be tolesnio Jūsų indėlio bendruomenės pastangomis gali prisidėti kuriant ateities Lietuvą, kurioje gyventi gera visiems.
 • Vieninga bendruomenė. Į diskusijas svarbiais klausimais turi galimybę įsitraukti visa aktyvi, sąmoninga Lietuvos interneto bendruomenė, nepriklausomai nuo asmeninių pažinčių. Kiekvienas sumanymas – tai lyg atskiras diskusijų kambarys, į kurį jungiasi visi, kam ta tema yra aktuali. Nuorodas, kuriomis pasidalinsite, matys visi, besidomintys atitinkama tema (pvz., švietimas, ekonomika ir pan.). Visa informacija (išskyrus vidinius organizacijų klausimus) yra vieša ir prieinama net neužsiregistravusiems piliečiams, tokiu būdu Jūsų nuomonė gali pasiekti ir patį netikėčiausią skaitytoją.
 • Išliekamoji vertė. Informacija čia nesibaigia naujienų srautu, jį  klasifikuojama ir sudėliojama į atitinkamas lentynėles, kuriose ją visą bet kada galėsite lengvai rasti.
 • Globali paieška. Ar pastebėjote, kad kituose soc. tinkluose negalima žinučių turinio paieška? Kiek kartų susidūrėte su tuo, kad prisimindamas prieš kurį laiką sraute įvykusią įdomią diskusiją apie labai svarbų dalyką, Jūs jo nerandate, jeigu nepamenate, kas buvo tos diskusijos iniciatorius? Lietuva 2.0 tai – ne bėda: paieškoje įvedus bet kurį raktinį žodį, Jums bus pateikti visi su tuo susiję įrašai.
 • Lietuviškas produktas. Lietuva 2.0 kūrėjai yra čia pat, ir jiems yra labai svarbi Jūsų nuomonė. Pakeitimus diegiam įsiklausę į Jūsų pageidavimus, o prieš diegdami didesnius atnaujinimus juos būname aptarę su Lietuva 2.0 bendruomene. Tokiu būdu Jūs turite galimybę tiesiogiai dalyvauti sistemos kūrime ir įtakoti portalo vystymosi kryptį!

Laukiame Tavęs – prisijunk, ir nustebsi pamatęs, kokios galimybės Tau atsiveria!

Kilo klausimų, pastebėjai klaidų, turi pasiūlymų? Rašyk info@lietuva2.lt.