Category Archives: Einamieji darbai

2013 m. ataskaita

2013 m. buvo Lietuva 2.0 viešo starto metai. Turėjome pasiruošę marketingo planą ir strategiją, kuriuos stengėmės įgyvendinti. Štai, kokius rezultatus turime pasibaigus 2013 m.:

 • Per visus 2013 m. mus aplankė 74,476 unikalūs lankytojai;
 • Metų pradžioje turėjome 556 registruotus naudotojus, iš kurių patvirtinusių el. paštą ir pasirašiusių manifestą – 312. Metų pabaigoje turime 4375 naudotojus, iš kurių 3366 – pasirašę manifestą, o 655 – patvirtinę tapatybę. Kitaip tariant, naudotojų skaičius išaugo apie 10 kartų. Jeigu ateinančiais metais augimo tempai nesulėtės, metų pabaigoje galime tikėtis pasiekti pirmąjį svarbų tikslą – 50 000 registruotų naudotojų;
 • Parašus rinkome dviems oficialioms, VRK registruotoms iniciatyvoms: PIliečių įstatymų leidybos iniciatyvos palengvinimui ir Referendumui dėl konstitucijos pakeitimo surengti;
 • Renkant parašus pirmajai iniciatyvai portalą aplankė 13,412 unikalių lankytojų. Plačiau apie pirmąjį blyną čia;
 • Renkant parašus referendumui, portalą aplankė 51,369 unikalių lankytojų, iš kurių 7393 pasirašė el. parašu. Kitaip tariant, pasirašė beveik 15% apsilankiusiųjų, kas yra pakankamai neblogas rodiklis, turint omeny, kad pasirašymo puslapį aktyviai lankė ir tie referendumo entuziastai, kurie patys rinko parašus arba jau seniau buvo pasirašę parašų rinkimo lapuose;
 • VRK įskaitė visus elektroninius parašus, tuo tarpu kai atmetė arba nedidelių trūkumų rado maždaug 10% popieriuje surinktų parašų. Matome, kad elektroniniai parašai, priešingai iniciatorių nuogastavimams, yra gerokai patikimesni, nei “popieriniai”;
 • Buvo pralaužti ledai bendradarbiaujant su el. valdžios vartais. Nors sutartis su IVPK, valdančia portalą epaslaugos.lt, ir buvo terminuota, turint omenyje, kad el. parašai buvo surinkti sklandžiai ir niekas negavo jokių nusiskundimų, tikimės 2014 m. pasirašyti neterminuotą sutartį ir gauti nuolatinę prieigą prie šio visus įmanomus tapatybės patvirtinimo būdus apimančiu portalu. Tai padarius, nebeliks jokių tapatybės patvirtinimų bankiniais pervedimais ir naudojimasis portalu bus visiškai nemokamas!
 • Siekdami geresnio pilietinę visuomenę kuriančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, įsitraukėme į (bent kol kas) neformalios Pilietinių organizacijų grupės veiklą. Šios grupės susitikimuose dalyvavo Pilietinės visuomenės institutas, Mes Darom, Baltosios pirštinės, Transparency International Lietuvos skyrius, Kurk Lietuvai, NVO avilys, kviečiamos jungtis ir kitos organizacijos, savo tiksluose, vizijose ir misijose turinčios žodį “pilietiškumas”;
 • Pirmuoju bendru šios Pilietinių organizacijų grupės uždaviniu išsikėlėm Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvą palengvinančio įstatymo priėmimą Seime;
 • Šį įstatymo projektą derinom su VRK bei Liberalų, TSLKD bei socialdemokratų frakcijomis Seime, ko pasekoje jis gerokai pasikeitė nuo to, kuriam rinkom piliečių parašus, tačiau džiugu, kad pasikeitimai – tik į gerą!
 • Gavom 33272,71 lt paramos, iš kurios apie 14000 lt liko ateinantiems metams. Širdingai dėkojame didžiausiems mūsų rėmėjams – VšĮ “Laimės buveinė” bei UAB Blue Bridge Baltic bei visiems, nepagailėjusiems lito, o kartais ir viso šimto, už tapatybės patvirtinimą arba tiesiog iš geros valios. Taip pat dėkojame tiems, kurie skyrė mums savo 2% pajamų mokesčio, iš kurio gavome kiek daugiau nei 2000 lt;
 • Didžiąją dalį 2013 išlaidų sudarė serverių nuoma bei reklaminio klipuko transliacija TV eteryje. Visos mūsų sąskaitos operacijos viešai prieinamos čia;
 • Sukūrėme du puikius filmukus: vieną – pristatomąjį, kitą – reklaminį. Už abu filmukus lenkiame galvas ir širdingai dėkojame mūsų draugams asociacijai Animacijos Laboratorija!
 • Dalyvavome Antikorupcijos švietimo centro organizuotoje konferencijoje “Mokinių balsas”, kur pristatėme Lietuva 2.0 ir paraginome jaunąją kartą būti pilietiškais;
 • Rašėme projektą pagal nvoprograma.lt programą, kuris buvo atmestas dėl to, kad mes tariamai kuriame ne dialogą tarp piliečių ir valdžios atstovų, o sistemą, skirtą šiam dialogui kurti. Emocijos jau atslūgę, tai nuo šio sprendimo komentarų susilaikysime;
 • Pradėjome bendradarbiauti su marketingo ekspertais, kuriems padedant tikimės tapti svarbia kandidatų bendravimo su rinkėjais priemone per 2014 m. Prezidento bei Europos Parlamento rinkimus.

Ar yra įmanoma surinkti 50 000 parašų?

Prieš pradėdami rinkti parašus pirmajai iniciatyvai su iniciatyvine grupe turėjome diskusiją, ar yra verta rinkti popierinius parašus. Iš vienos pusės – teikiamas įstatymas ir visa Lietuva 2.0 iniciatyva siekia palengvinti parašų rinkimą elektroniniu būdu, tai ir parašus jam rinkti pirmiausia norėjosi internete, tokiu būdu supažindinant visuomenę su elektroniniu parašu, sudarant sąlygas pasibandyti, kaip visa tai veikia, ir parodant kelią ateities iniciatyvoms. Iš kitos pusės – popierinių parašų rinkimo lapus VRK šiaip ar taip išdavė, tai kodėl gi neduoti galimybės iniciatyviems piliečiams tiesiogiai prisidėti prie rezultatų. Taigi, nusprendėm rinkti parašus visais įmanomais būdais, ir pažiūrėti, kokie bus rezultatai, neturint tam jokio finansavimo. Taip pat norėjosi pasitikrinti, kiek mūsų visuomenė yra subrendusi dalyvaujamajai demokratijai – kaip veikia informacijos sklaida tokiais rimtais klausimais, kaip įstatymų projektai, socialiniuose tinkluose, kiek tokia iniciatyva susidomės žiniasklaida, tinklaraštininkai ir pan. Parašų rinkimui skirtas terminas pasibaigė, taigi, belieka pabandyti pateikti šiek tiek statistikos ir apibendrinti išvadas.

IMG_18691

Viso surinkta 780 parašų. 382 iš jų – elektroniniai, 398 – popieriniai. Taigi, popierius labai neženkliai, tačiau laimėjo. Popierinius parašus rinko 26 savanoriai. Kiekvienas jų vidutiniškai surinko 15 parašų, daugiausia – 49, mažiausia – 1. Tik keturiuose parašų rinkimo lapuose buvo surinkta daugiau nei 30 parašų. Tiesa, ne visus lapus spėjome laiku gauti, taigi iš viso surinktų parašų skaičius būtų šiek tiek didesnis, tačiau esminio skirtumo nesudarytų. Norime pabrėžti, kad parašų rinkimui nebuvo skirtas joks finansavimas, nė vienas prie to prisidėjęs asmuo negavo už tai nė vieno lito.

Renkant parašus elektroniniu būdu galima išskirti keletą esminių etapų:

 1. Lietuva 2.0 startas – startuoja pristatomasis filmukas ir komunikacija socialiniuose tinkluose. Per savaitę surinkta 50 parašų.
 2. Pranešimas spaudai ir L. Donskio žinutė soc. tinkluose – per savaitę surinkta 100 parašų.
 3. Pasirodo A. Račo straipsnis ir jo raginimai pasirašyti (nebūti žirgo galvomis). Per savaitę surinkti 125 parašai.

Parašų skaičius pagal el. parašo tipą:

 • 157 parašai per bankinį pervedimą (SEB ir Swedbank klientai)
 • 137 parašai gauti naudojant kvalifikuotų el. parašų sertifikatus (mob. parašai, tapatybės kortelės ir pan.) 
 • 88 – per nemokamą bankinį prisijungimą (Šiaulių, DnB, Danske bankų klientai)

Matome, kad net ir nepaisant to, kad didžiųjų bankų klientams, norintiems pasirašyti iniciatyvą, teko paaukoti mums bent vieną litą, šių bankų klientų parašų gavome daugiausiai. Akivaizdu, kad kol nepavyks su šiais bankais susitarti dėl nemokamų tapatybės nustatymo paslaugų, apie 50 000 el. parašų galime nė nesvajoti.

Toliau šiek tiek statistikos apie tai, iš kur atėjo lankytojai:

traficsources

Išskleisime apsilankymus pagal šaltinį:

1. facebook.com 8,056
2. racas.lt 750
3. mokslas.delfi.lt 696
4. m.facebook.com 567
5. youtube.com 449
6. blog.lietuva2.lt 392
7. plus.url.google.com 379
8. kaunas.kasvyksta.lt 244
9. uzdarbis.lt 232

Pranešimas spaudai buvo patalpintas beveik visuose populiariausiuose naujienų portaluose, tačiau vienintelis delfi pateko į šaltinių dešimtuką. Akivaizdu, kas valdo internetinėje žiniasklaidoje, tačiau įdomu, kad kreipiniai iš vieno asmeninio tinklaraščio aplenkė visus naujienų portalus. Ar tai reiškia, kad žiniasklaidos įtaka mažėja tinklaraščių naudai, paliksime spręsti Jums. Taip pat gali pasirodyti įdomu, kad apsilankymų iš facebook skaičius viršija Google+ daugiau nei 20 kartų. 

Išvados

Taigi, ar įmanoma  per du mėnesius neturint jokio finansavimo surinkti 50 000 parašų? Drįstame teigti, kad vargu. Žinoma, mandresni iš jūsų paprieštaraus teigdami, kad patys mes nepadarėme visko, ką galėjome, ir bus teisūs. Tačiau faktas tas, kad visos žiniasklaidos priemonės buvo informuotos apie mūsų iniciatyvą, aktyviai siūlėmės dalyvauti televizijos laidose ir pan., tačiau kvietimų (išskyrus LRT laidą Laba diena, Lietuva) negavome. Galbūt mūsų iniciatyva visuomenei nepasirodė  pakankamai aktuali – juk čia nebuvo iškelti jokie gyvybės-mirties klausimai, kaip kad mėgstama apiforminti didžiąją daugumą atgarsio visuomenėje susilaukiančių dažniausiai PRIEŠ ką nors nukreiptų iniciatyvų? Tikra tiesa, tačiau juk nerealu tikėtis, kad ir kitos įstatymų leidybos iniciatyvos bus daug aktualesnės – juk įstatymai paprastam žmogui nėra nei duona, nei žaidimai, o iniciatyvos, siūlančios ką nors keisti, visada susilauks mažiau dėmesio ir daugiau pasipriešinimo nei tos, kurios, priešingai, siūlo viską palikti, kaip yra. O klausimas, kur gi dingo toks gausus e-balsavimo šalininkų būrys, prieš kiekvienus rinkimus visais varpais skambinantis apie e-balsavimo būtinumą, tegul ir lieka retorinis – akivaizdu, kad naujovių baimė ir pasipriešinimas pokyčiams vis dar yra labai sunkiai įveikiami, o pašnekėti, pasirodo, yra daug lengviau, negu pasirašyti.

Kokie tolimesni žingsniai? Ar viskas nuėjo veltui? Žinoma, kad ne. Seime ne be mūsų pastangų buvo įregistruotos to paties Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo ir Konstitucijos pataisos, kuriomis reikalingų surinkti parašų skaičius mažinamas nuo 50 000 iki 25 000. Jūsų nuomonę būtinai panaudosime Seimo komitetui svarstant šiuos pakeitimus, siekiant juos apjungti su mūsų siūlytais pakeitimais ir pateikti kuo kokybiškesnį įstatymo projektą. Be to, tapatybės patvirtinimas Lietuva 2.0 yra vienkartinis, taigi, 341 tapatybę patvirtinusiam registruotam naudotojui ateities iniciatyvų pasirašymas reikš vieno mygtuko paspaudimą. Parašų rinkimo laikotarpiu su Lietuva 2.0 bendradarbiauti sutiko du prieš tai atsisakę bendradarbiauti bankai, taigi, reikia tikėtis, kad visų bankų prijungimas yra tik laiko ir to reikalaujančių bendruomenės narių skaičiaus klausimas.

Taigi, nors rezultatai iš pirmo žvilgsnio ir atrodo ne įspūdingi, neprarandame optimizmo ir tikime, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai buvo būtinas pirmasis žingsnis, nuo kurio atsispyrus galime tikėtis geresnių rezultatų ateityje. Ačiū visiems, kurie prisidėjo žengiant šį žingsnį!

2012 m. ataskaita

Pirmieji pilni VšĮ LT2.0 veiklos metai artėja į pabaigą. Kokie jie buvo Lietuva 2.0? Ką pavyko nuveikti? Ko galima tikėtis ateinančiais metais? Jeigu Jus domina šie klausimai, skaitykite toliau.

Priešistorė

Interneto šviesą portalas išvydo 2011 m. sausio mėn., ir pirmieji metai buvo skirti “žvalgybai” – gryninome idėją, atsižvelgdami į pirmųjų naudotojų atsiliepimus tobulinome platformą, o metų gale priėmėme sprendimą žengti kitą svarbų žingsnį – įsteigėme VšĮ LT2.0, kuri tapo Lietuva 2.0 portalo valdytoja. Atėjo metas “legalizuotis”.

2012 m. pasiekimai

2012 m. buvo pasiruošimo viešam portalo startui metai. Štai, ką pavyko nuveikti:

 • Pasirašėme sutartį su aukščiausio lygio duomenų centrą valdančia įmone UAB Blue Bridge Bond, kurie tapo mūsų saugomų duomenų tvarkytojais;
 • Iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gavome leidimą tvarkyti ypatingus asmens duomenis;
  • Ypatingi asmens duomenys apima duomenis, susijusius su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą, ir reikalauja ypatingų saugos priemonių. Lietuva 2.0 yra politinio pobūdžio socialinis tinklas, todėl mes pakliuvome į ypatingų asmens duomenų valdytojų kategoriją ir privalėjom praeiti išankstinę patikrą. Tai buvo pirmasis svarbus žingsnis, su kuriuo sėkmingai susitvarkėme;
 • Pasirašėme sutartis su Šiaulių ir DnB bankais dėl neatlygintinų tapatybės nustatymo paslaugų suteikimo.
  • Geranoriškiausias buvo Šiaulių bankas, su kuriuo pasirašėme sutartį vos tik gavome leidimą tvarkyti asmens duomenis;
  • DnB bankas turėjo kiek daugiau klausimų, tačiau sutartį pasirašėme už vienkartinį paslaugos aktyvavimo mokestį;
  • Iš didžiųjų Lietuvos bankų – SEB ir SwedBank, galutinio atsakymo laukėme ir į papildomus klausimus atsakinėjome ilgiau nei pusę metų. Iš abiejų bankų atsakymas buvo neigiamas, o SEB bankas net nesiteikė paaiškinti priežasčių. Vis dar ieškome sprendimų, kaip suteikti galimybę patvirtinti tapatybę kuo didesniam ratui Lietuvos piliečių, tačiau šiai dienai negalime pasiūlyti nieko geriau nei įsigyti (mob.) el. parašą arba tapti Šiaulių banko, kuriame atsidaryti sąskaitą Jums nieko nekainuoja, arba DnB banko, kuriame neatliekant sąskaitos operacijų į mėnesį teks susimokėti po 1lt, klientu. Tikimės, kad ateis laikas, kai didieji bankai supras, kad toks sprendimas gresia klientų nutekėjimu, ir nuolankiai persigalvos. Prie to galite prisidėti ir Jūs, pranešdami bankui apie savo planus pereiti į kitą banką, bei raštu pranešdami apie įvykųsį “atsisveikinimą”.
  • Nordea bankas sutiko suteikti mokamas paslaugas, kas mūsų netenkina, nes patys jokio pelno iš to negauname.
  • Iš kitų bankų arba negavome atsakymo apskritai, arba mums buvo pasiūlyta naudotis el. valdžios vartų paslaugomis, nepaisant to, kad jos skirtos tik valstybinėms įstaigoms.
 • Pasirašėme sutartį su VĮ Registrų centras dėl neatlygintinų tapatybės nustatymo paslaugų, naudojant el. parašą, tapatybės korteles ir mob. el. parašą.
  • Registrų centro geranoriškumas, tiesą sakant, maloniai nustebino – sutartis pasirašyta be didesnių trikdžių, ir pažadėta, esant galimybei, paslaugas praplėsti ir prisijungimais per bankus. Po truputi aiškėja, kad tai yra mažai tikėtina galimybė, nes teikti tapatybės nustatymo paslaugas bankai nėra suinteresuoti apskritai, jie tikisi, kad visi pereis prie (mob.) el. parašų ir bankinių tapatybės patvirtinimų paslaugų teikimą bus galima sustabdyti. Noras geras, bet, manytume, kiek ankstyvas ir nerealistiškas – kortelės su integruotais sertifikatais išduodamos nuo 2009 m., taigi iki 2019 m. dar turėsime galiojančių seno pavyzdžio kortelių, jų skaitytuvai kainuoja, o ne išankstinio mokėjimo mob. planus turi toli gražu ne visi piliečiai. Na, siekį populiarinti el. parašą palaikome, tačiau šiai dienai vis dar ieškome populiaresnių tapatybės patvirtinimo būdų;
  • Registrų centras 2013 m. vasario mėn. planuoja atnaujinti savo tapatybės nustatymo paslaugas, o iki to laiko Firefox naudotojai, patekę į RC puslapį, susidurs su “baisiu” pranešimu apie nežinomą sertifikatą. To priežastis – RC naudoja savo pačių sertifikatus, kurie nėra žinomi naršyklei, kaip “patikimi”. “Patikimi” sertifikatai kainuoja, o pirkimai valstybinėse institucijose, kaip žinia, užtrunka. Įdomu, ar jie sutiktų susidiegti “patikimus” sertifikatus, jeigu juos nupirktume ir nemokamai pateiktume mes? 🙂
 • Sukūrėme pristatomąjį filmuką. Šiuo metu vykdomi baigiamieji animacijos kūrimo darbai, kai tik jie bus užbaigti, įkelsime filmuką čia.
 • Paruošėme Piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo pakeitimus, prailginančius parašų rinkimo terminus ir įteisinančius galimybę visą pilietinių iniciatyvų procesą vykdyti elektroniniu būdu. Nuoširdžiai dėkojame dėst. Vygantui Malinauskui ir VDU teisės moksliniam būreliui už suteiktą teisinę pagalbą!
 • Ryšių reguliavimo tarnybai pateikėme prašymą ir gavome leidimą registruoti ir naudoti internetinį adresą lietuva2.lt.
 • Startavome šį tinklaraštį.
 • Sukūrėme žodžius Lietuva 2.0 “motyvacinei” dainai.
 • Prisistatėme mūsų tikslinei auditorijai skirtuose renginiuose:
  • Transparency International renginyje Transparency Works. Šiame renginyje užmezgėme svarbius ryšius su mūsų bendraminčiais Latvijoje – analogiško pilietinių iniciatyvų portalo manabalss.lv kūrėjais.
  • Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime pristatėme savo stendą, kuriame sulaukėme premjero, prezidento, seimo narių ir kitų iškilių žmonių dėmesio.
  • Apie Lietuva 2.0 galimybes ir iššūkius diskutavome renginyje LUNI: desertas.
  • Prisistatėme Nepartinio demokratinio judėjimo suvažiavime, po kurio nesulaukėme jokios reakcijos ir nusprendėme į politikus, ypač senosios kartos, didelių vilčių kol kas nedėti;
 • Įsigijome nešiojamą stendą bei atsispausdinome 50 plakatų.
 • Lietuva 2.0 bendruomenė išaugo 2.5 karto, ir šiuo metu siekia 558 narius.
 • Nuo VšĮ LT2.0 veiklos pradžios gavome beveik 8000 Lt paramos, kurią tikrai prasmingai panaudojome! Kur leidžiame Jūsų pinigus, galite susipažinti čia. Ačiū visiems, įsigijusiems mūsų marškinėlius, bei paskyrusiems savo 2% mūsų veiklai remti!
 • Paruošėme portalo viešinimo strategiją ir pradinį planą, kurį mėginsime įvykdyti 2013 m.
 • Kartu su manabalss.lv parašėme projektą ES paramai gauti, kuris surinko 66 taškus, o finansavimui gauti reikėjo 70.. Trūko nedaug, tačiau gavome geros patirties ir ateinančiais metais tikrai pasiseks geriau!

Kas laukia 2013 m.?

2013 m. bus mūsų viešo starto metai. Stengsimės, kad apie mus išgirstų visi, ir aktyviais bendruomenės nariais taptų kuo daugiau piliečių bei organizacijų. Teiksime įstatymų pakeitimus, rinksime jiems parašus, platinsime filmuką, organizuosime renginius bei kursime naujas galimybes verslui. Ateityje laukia tikrai daug iššūkių ir įdomių patirčių, todėl sekite naujienas, prisijunkite prie mūsų, arba tapkite aktyviu iniciatyvinės komandos nariu!

Ačiū, kad patys kuriate Lietuvą tokią, kokią ją norite matyti!