Author Archives: admin

Lietuva 2.0 ieško organizacijų partnerių

Nors el. demokratijos socialinis tinklas Lietuva 2.0 nuo 2020 metų yra nebepasiekiamas, 2020 metus planuojame skirti paieškai organizacijų, su kuriomis galėtume bendradarbiauti įgyvendinant kiek kitokį priėjimą prie tos pačios idėjos – suteikti visuomenei priemones daryti tiesioginį poveikį valdžios institucijoms. Supratome, kad vieni, be organizacijų-partnerių to padaryti nepajėgsime, todėl galvojame apie tokį sprendimą:

 1. Periodiškai, pavyzdžiui, kas mėnesį, yra iškeliama viena problema, už kurios sprendimų įgyvendinimą atsakomybę prisiima tam tikra tuo profesionaliai galinti užsiimti organizacija.
 2. Visuomenė ir srities ekspertai suvienija jėgas vardan bendro tikslo – surasti geriausią problemos sprendimą. Siūlome sprendimus, rašome argumentus, palaikome ar kritikuojame kitų dalyvių pasisakymus.
 3. Už problemos sprendimų įgyvendinimą atsakinga organizacija suformuoja oficialų dokumentą ir perduoda jį atsakingoms valstybės institucijoms, užsiima kita „lobizmo“ veikla, reikalinga, kad mūsų sprendimai būtų įgyvendinti, skelbia informaciją apie mūsų siūlymų svarstymo eigą.
 4. Lietuva 2.0 būtų atsakinga už tai, kad problemos sprendimai sulauktų kuo didesnio visuomenės susidomėjimo – palaikymo, žiniasklaidos dėmesio, kad organizacijai partnerei būtų kuo daugiau galimybių taikyti visuomeninį spaudimą (public pressure) valdžios institucijoms.

Mūsų manymu, galėtume bendradarbiauti su tokiomis organizacijomis, kurių veikla yra:

 • Dirbti su:
  • visuomenės intereso atstovavimu
  • vaikų teisių apsauga
  • žmogaus teisėmis
 • Skaidrumo valstybinėse institucijose priežiūra
 • Visuomenine žiniasklaida
 • Krikščioniškų vertybių sklaida
 • Profsąjungos
 • Pasaulio lietuvių bendruomenės

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo!